Naše usluge

Projektiranje elektro ormara i izrada elektro shema

Izrada niskonaponskih elektro ormara

Izrada upravljačkih elektro ormara

Programiranje PLC kontrolera i izrada sustava vizualizacije

Ispitivanje elektro ormara i izdavanje atesta

Ugradnja i izmjena mjerno regulacijske opreme

Ugradnja i izmjena frekventnih pretvarača

Izrada sustava vatrodojave

Izrada elektroinstalacija

Javite nam se za više informacija.